top of page

Postavljanje uvjeta - opci uvjeti

 

Wonderland Marketing d.o.o. sa sjedištem u Splitu (Hrvatska), vodi portal Wonderland Holiday koji se bavi marketingom nekretnina za odmor.

 

 

1. Ugovor o posredovanju za ugovor o najmu

 

Wonderland Marketing d.o.o. kao posrednik sklapa ugovore o najmu za odmor u ime i za racun najmodavaca koji su navedeni u odgovarajucem ugovoru o najmu. Uz izjavu o suglasnosti najmodavca Wonderland Marketing d.o.o. ovlašcuje se za sklapanje obvezujucih ugovora o najmu u ime najmodavca.

 

Odgovarajuci ugovor o najmu za rezervaciju smještaja za odmor sklapa se iskljucivo izmedu najmoprimca i doticnog najmodavca za vrijeme trajanja ugovorenog razdoblja najma. Wonderland Marketing se obvezuje pažljivo i pravilno posredovati u ugovoru o najmu.

 

Wonderland Marketing d.o.o. nudi najmoprimcu obvezujuci ugovor o najmu stana za odmor za potrebe odmora. Temelj doticne ponude je oglas koji je iznajmljivac objavio na portalu na web stranici www.Wonderland-Holiday.com.

 

Zahtjev za rezervaciju smještaja za odmor najmoprimac podnosi elektronickim putem, zahtjev zaprima Wonderland Marketing d.o.o. te odmah elektronski potvrdjuje. Potvrda zahtjeva još ne predstavlja prihvacanje naloga za rezervaciju.

 

Najmoprimac je odgovoran za sve ugovorne obveze, ukljucujuci i one suputnika za koje izvrši rezervaciju.

 

Obvezujuca rezervacija je napravljena samo kada je najmoprimac uplatio depozit Wonderland Marketingu d.o.o. te je stanodavcu proslijeden pripadajuci dio.

 

Wonderland Marketing d.o.o. ce najmodavcu poslati odgovarajucu poruku e-poštom i poslati najmoprimcu racun (vaucer za rezervaciju) s podacima za kontakt i adresu smještaja.

 

 

2. Placanje

 

Za posredovanje pri ugovoru o najmu tvrtka Wonderland Marketing d.o.o.uzima proviziju od 5% iznosa rezervacije od najmodavca i jednodnevnu najamninu od najmoprimca. Prilikom rezervacije od najmoprimca se traži polog od 25% iznosa rezervacije. Cim depozit bude na racunu Wonderland Marketinga d.o.o. sklopljen je obvezujuci ugovor o najmu.

 

primjer

Ako najmoprimac rezervira objekt na period od 14 dana uz dnevni najam od 100 €, primit ce zahtjev za predujam od 375 € (25% od 1500 €). Udio iznajmljivaca ove kapare iznosi 205 € i Wonderland Marketinga d.o.o. 170 €. Udio najmodavca prenosi se izravno na stanodavca. Preostalu uplatu od 1125 € zakupac mora platiti u gotovini najmodavcu po dolasku.

 

 

Ako najmoprimac ne uplati polog na vrijeme u roku od 3 dana nakon pozitivne potvrde zahtjeva za rezervaciju, nece se sklapati ugovor o najmu.

 

 

 

3. Otkazivanje od strane kupca prije pocetka putovanja / troškovi otkaza

 

Najmoprimac može bez naknade odustati od ugovora o najmu do mjesec dana prije dolaska. Za vec uplacenu kaparu najmoprimac dobiva bon na iznos uplacene kapare i vrijedi 24 mjeseca. Ovaj vaucer izdaje Wonderland Marketing d.o.o. i iznajmljivac ce je bezuvjetno prihvatiti za kasniju rezervaciju.

 

Pravo na rezervaciju na odredeno vrijeme nije predmet vaucera. Ako najmodavac izvrši korekcije cijene (do maksimalno 10%) u razdoblju valjanosti bona, te korekcije takoder nisu dio bona.

 

Zbog izvanredne situacije s problemom Korone, Wonderland Marketing d.o.o. osim toga nudi povoljno osiguranje od otkaza putovanja, što se svakako preporucuje.

 

Ako najmoprimac želi odustati od ugovora nakon isteka roka za besplatno otkazivanje, najmoprimac je dužan podmiriti preostali iznos.

 

 

 

4. Vlastite rezervacije

Iznajmljivač moze prihvatiti rezervaciju od gostiju koje već poznaje. Ove rezervacije nisu ograničene na odredjeno razdoblje, ali ih treba priopćiti Wonderland Marketingu d.o.o. kako bi se te rezervacije na odgovarajući način zabilježile u kalendaru rezervacija te da bi se izbjegla dvostruka popunjenost.

5. Odgovornost

 

Wonderland Marketing d.o.o. snosi odgovornost samo za ispravne uvjete i obradu rezervacija u okviru ovog ugovora. Wonderland Marketing d.o.o. nije izricito odgovoran za usluge koje ce pružiti najmodavac ili za nedostatke koji proizlaze iz pružanja usluga.

 

 


6. Rok valjanosti

 

Ovaj ugovor je sklopljen na neodredeno vrijeme. Automatski se produljuje svake godine osim ako jedna od stranaka ne raskine ugovor prije pocetka nove sezone (pocetak godine).

 

 

Split 15.03.2022

bottom of page