top of page

Postavljanje uvjeta - op i uvjeti

Wonderland Marketing doo sa sjedištem u Splitu (Hrvatska), operater na portalu Wonderland Holiday, koja se bavi marketingom nekretnina za odmor.

1. Ugovor o posredovanju za ugovor o najmu

Wonderland Marketing doo posreduje pri sklapanju ugovora o najmu za odmor u ime iu korist najmodavaca koji su navedeni u odgovarajućem ugovoru o najmu. Uz izjavu o suglasnosti najmodavca, Wonderland Marketing doo ovlašteno sklapa obvezujući ugovor o najmu u ime najmodavca.

Odgovaraju i ugovor o najmu za rezervaciju smještaja za odmor sklapa se isklju ivo između najmoprimca i dotičnog najmodavca za vrijeme trajanja ugovorenog razdoblja najma. Wonderland Marketing se pažljivo obvezuje i pravilno posreduje u ugovoru o najmu.
 

Wonderland Marketing doo nudi najmoprimcu obvezuju i ugovor o najmu objektu za odmor za potrebe odmora. Temelj dotične ponude je oglas koji je iznajmljivač objavio na portalu na web stranici www.Wonderland-Holiday.com.

Zahtjev za rezervaciju smještaja za odmor najmoprimac podnosi elektroničkim putem, zahtjev za primanje Wonderland Marketing doo te odmah elektronski potvrđuje. Potvrda zahtjeva još ne predstavlja prihvaćanje naloga za rezervaciju.

Najviše je odgovoran za sve ugovorne obveze, uključujući i jednog suputnika za koje izvrši rezervaciju.

Obvezujuća rezervacija je napravljena samo kada je najprimacniji uplatio depozit Wonderland Marketingu doo koji prosljeđuje stanodavcu njemu pripadajući dio.

Wonderland Marketing će najmodavcu poslati odgovarajuću poruku e-postom i poslati najprimučniji račun (vaučer za rezervaciju) s podacima za kontakt i adresu smještaja.

2. Placanje

Za posredovanje pri ugovoru o najmu poduzeću Wonderland Marketing doo uzima proviziju od 5% iznosa rezervacije od najmodavca i jednodnevnu najamninu od najmoprimca. Prilikom rezervacije od najmoprimca traži se polog od 25% iznosa rezervacije. Glavni depozit bude na računu Wonderland Marketinga doo sklopljen je ugovor o najmu.
 

Primjer

Ako je najprimažniji objekt rezerviran na period od 14 dana uz dnevni najam od 100 €, primajte zahtjev za predujam od 375 € (25% od 1500 €). Udio iznajmljivača ove kapare iznosi 205 € a Wonderland Marketinga doo 170 €. Udio najmodavca prenosi se izravno najmodavcu. Preostalu uplatu od 1125 € zakupac mora platiti u gotovini najmodavcu po dolasku.

Ako se najprimačnije ne uplati polog na vrijeme u roku od 3 dana nakon pozitivne potvrde zahtjeva za rezervaciju, neće se sklopiti ugovor o najmu.

3. Otkazivanje od strane kupca prije početka putovanja / troškovi otkaza

Najmoprimac može bez naknade odustati od ugovora o najmu do mjeseca dana prije dolaska. Za već uplaćenu kaparu najmoprimac dobiva bon na iznos uplaćene kapare i vrijedi 24 mjeseca. Ovaj vaučer izdaje Wonderland Marketing doo i iznajmljivač bi ga trebao bezuvjetno prihvatiti za kasniju rezervaciju.

Pravo na žalbu glede rezervacije na određeno vrijeme nije pridržano kao predmet vaučera. Ako najmodavac izvrši korekcije cijena (do maksimalno 10%) u razdoblju valjanosti vaučera, te korekcije takoder nisu dio vaučera.
 

Zbog izvanrednih situacija s problemom korone, Wonderland Marketing doo nudi najprimarniju po povoljnoj cijeni osiguranje od otkaza putovanja, što se svakako preporučuje.
 

Ako najmoprimac želi odustati od ugovora nakon isteka roka za besplatno otkazivanje, dužan je o vlastitom trošku podmiriti preostali iznos.
 

4. Vlastite rezervacije

Iznajmljivač ima pravo prihvatiti rezervacije od turista koji su mu već poznati. Ove rezervacije su ograničene na razdoblje od 6 tjedana godišnje i moraju se obavezno proslijediti Wonderland Marketingu doo obavještavajući istoga kako bi se rezervacije na odgovarajući način zabilježile u kalendaru rezervacije kako bi se izbjegle vacije dvostruke.
 

5. Odgovornost

Wonderland Marketing doo nosi odgovornost samo za ispravne i točno obavljene rezervacije u okviru ovog ugovora. Wonderland Marketing doo nije odgovoran za usluge koje će pružiti najmodavac ili za nedostatke koji proizlaze iz pružanja usluga.

6. Rok valjanosti

Ovaj ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme. Automatski se proizvodi svake godine osim ako jedna od stranaka ne raskine ugovor prije početka nove sezone (početak godine).


 

Split 19.12.2021

bottom of page