top of page

Postavljanje uvjeta - op i uvjeti

Wonderland Marketing doo sa sjedištem u Splitu (Hrvatska), operator per portala Wonderland Holiday, koja se bavi marketingom nekretnina za odmor.

1. Ugovor o posredovanju za ugovor o najmu

Wonderland Marketing doo posreduje pri sklapanju ugovora o najmu za odmor u ime iu korist najmodavaca koji su navedeni u odgovaraju em ugovoru o najmu. Uz izjavu o suglasnosti najmodavca, Wonderland Marketing doo ovlašteno sklapa obvezujući ugovor o najmu u ime najmodavca.

Odgovaraju i ugovor o najmu za rezervaciju smještaja za odmor sklapa se isklju ivo između najmoprimca i doti nog najmodavca za vrijeme trajanja ugovorenog razdoblja najma. Wonderland Marketing se obvezuje pažljivo i pravilno posredovati u ugovoru o najmu.
 

Wonderland Marketing doo nudi najmoprimcu obvezuju i ugovor o najmu objekta za odmor za potrebe odmora. Temelj dotične ponude je oglas koji je iznajmljivač objavio na portalu na web stranici www.Wonderland-Holiday.com.

Zahtjev za rezervaciju smještaja za odmor najmoprimac podnosi elektroničkim putem, zahtjev zaprima Wonderland Marketing doo te odmah elektronski potvrđuje.Potvrda zahtjeva još ne predstavlja prihvaćanje naloga za rezervaciju.

Najmoprimac je odgovoran za sve ugovorne obveze, uključujući i one suputnika za koje izvrši rezervaciju.

Obvezujuća rezervacija je napravljena samo kada je najmoprimac uplatio depozit Wonderland Marketingu doo koji prosljeđuje stanodavcu njemu pripadajući dio.

Wonderland Marketing doo će najmodavcu poslati odgovarajuću poruku e-postom i poslati najmoprimcu račun (vaučer za rezervaciju) s podacima za kontakt i adresu smještaja.

2. Placanje

Za posredovanje pri ugovoru o najmu tvrtka Wonderland Marketing doo uzima proviziju od 5% iznosa rezervacije od najmodavca i jednodnevnu najamninu od najmoprimca. Prilikom rezervacije od najmoprimca se traži polog od 25% iznosa rezervacije. Čim depozit bude na računu Wonderland Marketinga doo sklopljen je obvezujući ugovor o najmu.
 

Primjer

Ako najmoprimac rezervira object na period od 14 dana uz dnevni najam od 100 €, primit će zahtjev za predujam od 375 € (25% od 1500 €). Udio iznajmljivača ove kapare iznosi 205 € and Wonderland Marketinga doo 170 €. Udio najmodavca prenosi se izravno najmodavcu. Preostalu uplatu od 1125 € zakupac mora platiti u gotovini najmodavcu po dolasku.

Ako najmoprimac ne uplati polog na vrijeme u roku od 3 dana nakon pozitivne potvrde zahtjeva za rezervaciju, neće se sklapati ugovor o najmu.

3. Otkazivanje od strane kupca prije početka putovanja / troškovi otkaza

Najmoprimac može bez naknade odustati od ugovora o najmu do mjesec dana prije dolaska. Za već uplaćenu kaparu najmoprimac dobiva bon na iznos uplaćene kapare i vrijedi 24 mjeseca. Ovaj vaučer izdaje Wonderland Marketing doo i iznajmljivač bi ga trebao bezuvjetno prihvatiti za kasniju rezervaciju.

Pravo na žalbu glede rezervacije na odredeno vrijeme nije pridržano kao predmet vaučera. Ako najmodavac izvrši korekcije cijene (do maximum 10%) u razdoblju valjanosti vaučera, te korekcije takoder nisu dio vaučera.
 

Zbog izvanredne situacije s problemom korone, Wonderland Marketing doo nudi najmoprimcu po povoljnoj cijeni osiguranje od otkaza putovanja, što se svakako preporučuje.
 

Ako najmoprimac želi odustati od ugovora nakon isteka roka za besplatno otkazivanje, dužan je o vlastitom trošku podmiriti preostali iznos.
 

4. Vlastite rezervacije

Iznajmljivač ima pravo prihvatiti rezervacije od turista koji su mu već poznati. Ove rezervacije su ograničene na razdoblje od 6 tjedana godišnje i moraju se obavezno proslijediti Wonderland Marketingu doo obavještavajući istoga kako bis se rezervacije na odgovarajući način zabilježile u kalendaru rezervacija kako bis se izbjegle vacije dvostruke.
 

5. Odgovornost

Wonderland Marketing doo snosi odgovornost samo za ispravne i točno obavljene rezervacije u okviru ovog ugovora. Wonderland Marketing doo nije izričito odgovoran za usluge koje ce pružiti najmodavac ili za nedostatke koji proizlaze iz pružanja usluga.

6. Rok valjanosti

Ovaj ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme. Automatski se produljuje svake godine osim ako jedna od stranaka ne raskine ugovor prije početka nove sezone (početak godine).


 

Split 12/19/2021

bottom of page